Podane przez Klienta dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku.